MERCER

מרסר (MERCER) היא חברת יעוץ גלובלית, המובילה בתחומה ביעוץ אקטוארי, יעוץ פנסיוני וביטוחי (סיכונים לפרט) לארגונים, בניית מודלים לתגמול, ניהול כישורים, והשקעות.

 

משנת 2016 החברה מייצגת בישראל באופן רישמי (Affiliate) את חברת היעוץ האמריקאית MERCER, החברה הבינלאומית הגדולה בעולם ליעוץ בנושאי פנסיה, בריאות, שכר, יעוץ אקטוארי, הטבות ותכניות תגמול לעובדים.

שיתוף הפעולה מחייב אותנו לסטנדרטים המקצועיים והאתיים הגבוהים ביותר בעולם בכל פעילותנו.

www.MERCER.com