הכשרה מקצועית

אקטוארים נדרשים להכשרה מקצועית ארוכה ומפרכת בתחומי ידע מגוונים בהם עליהם לעשות שימוש בעבודתם: כלכלה, סטטיסטיקה, מתמטיקה, מימון, דימוגרפיה, ניהול סיכונים, חשבונאות, ביטוח ופנסיה, רגולציה, מיסוי, ועוד.
בתום מסלול ההכשרה שורה של בחינות הסמכה, שעמידה בהצלחה בכולן מעניקה חברות באגודה המקצועית.