YDB יועצים

ydb

חברת היעוץ ווי.די.בי. יועצים נוסדה במטרה למלא חלל בולט בשוק היעוץ למעסיקים בביטוחים אישיים: יעוץ למעסיקים מא' עד ת' בכל הקשור לביטוחים קבוצתיים לעובדים.

 

הביטוחים הקבוצתיים העיקריים אותם מסבסדים רוב המעסיקים במשק כוללים בריאות וסיעוד, ולעיתים גם ביטוח ריסק, אכ"ע ותאונות אישיות.

לשותפים בחברה רקע מקצועי מגוון המעניק מטריית ליווי מלאה ללקוחות בכל תחומי הביטוח הרלוונטיים – ובעיקר בכל הנושאים הדורשים ליווי ויעוץ בעולמות תוכן מורכבים אלה.