03-6911370
Mercer__LogoNew2.png
OgenLOGO.jpg
depositphotos_24379931-Anchor1-150x150.j

אודותינו

קבוצת עגן יעוץ הוקמה בשנת 2002 על ידי ד"ר בעז ים והיא משרתת כ- 200 חברות ציבוריות, גופים ממשלתיים וחברות פרטיות. לקבוצה שלושה תחומי פעילות עיקריים: שירותי אקטואריה (כולל הערכות שווי פיננסיות וכלכליות), יעוץ בביטוחים קבוצתיים, יעוץ פיננסי וכלכלי באיזון משאבים. כל תחום פעילות מרוכז על ידי מומחים בעלי ידע מקצועי מהמעלה הראשונה ונסיון רב שנים ביעוץ ללקוחות מגוונים. בקבוצה מיושמים מודלים מתקדמים הנתמכים בכלים ממוחשבים, המאפשרים פתרונות ייחודיים על פי צרכי הלקוחות.

sevices-arrow.png
Ogen-web-home_09.jpg

ייעוץ אקטוארי

אקטואריה היא מדע המשתמש בטכניקות סטטיסטיות, מתמטיות ומימוניות להתמודדות עם מצבים הכרוכים באי-ודאות. התפתחות יכולות המיחשוב ותפיסת ה- BIG DATA הפכו בשנים האחרונות את היכולות האקטואריות, שהיו בשימוש כמעט אך ורק בעולם הביטוח, לכלי משמעותי בפתרון בעיות יישומיות מעולמות תוכן שונים. אקטואריה באה לידי ביטוי בדיווח כספי, הערכת הוצאות בריאות, הערכות שווי, פתרון בעיות בעלות הקשר סטטיסטי, בניית מחשבונים לשימושים שונים, ועוד.

COMPASS.jpg
abacus.jpg

YDB יועצים

YDBLOGO.jpg

חברת YDB יועצים בע"מ נוסדה בשנת 2005 כשותפות בין עו"ד דינה ברס ז"ל וד"ר בעז ים. בשנת 2008 הצטרפה לשותפות גב' שרית בר גיורא. החברה עוסקת בפיתוח מוצרי בריאות, סיעוד וסיכונים אישיים, כתיבה ועיצוב של פוליסות פרטיות וקבוצתיות, ניהול מכרזים וליווי שוטף של פוליסות קבוצתיות.

familyLOGO.jpg

המרכז לצדק כלכלי במשפחה

המרכז לצדק כלכלי במשפחה הוא פרי יוזמה של ד"ר בעז ים ופרופ' שחר ליפשיץ, דיקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. מטרת הפעילות היא לסייע בביצוע הערכות כלכליות ופיננסיות מקצועיות ומגוונות, כחלק מתהליך גיבוש החלטות מושכלות בסוגיות אלה המתעוררות בהליכי גירושים.

pen-1.jpg