top of page
Intersection 3.png

עגן יעוץ אקטוארי

לפתור את בעיות המחר - היום.
באמצעות מדידה ותחזית של אירועים עתידיים והערכת תוצאותיהם הפיננסיות: מה סביר שיקרה? מה יכול לקרות? מה עלול לקרות?

Group 57.png

מה עושים יועצים אקטוארים?

אקטוארים עושים שימוש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות בשילוב עם מודלים כלכליים ומימוניים בכדי לכמת סיכונים ולפתח דרכי התמודדות עסקיות עימם. שימוש בכלי החשיבה האקטואריים מאפשר לייצר ערך לעסקים; לתמוך בקבלת החלטות תוך מיפוי והבנה מלאה של הסיכונים, ולתכנן את העתיד לאחר מיפוי האפשרויות השונות.

Mask group.png
Mask group-2.png

למי מתאים יעוץ אקטוארי?

פרט לעולמות המסורתיים הנעזרים באקטוארים, כמו חברות ביטוח, קרנות פנסיה ובנקים, יעוץ אקטוארי הוא מצרך מבוקש גם בעולמות שונים ומגוונים נוספים: בריאות (קופות חולים, בתי חולים, רשלנות רפואית); זכויות עובדים (דיווח כספי, עיצוב תכניות תגמול, זכויות פנסיוניות); השקעות; ממשל; מסחר אלקטרוני ואפילו שיווק.

הכשרה מקצועית

אקטוארים נדרשים להכשרה מקצועית ארוכה ומפרכת בתחומי ידע מגוונים בהם עליהם לעשות שימוש בעבודתם: כלכלה, סטטיסטיקה, מתמטיקה, מימון, דימוגרפיה, ניהול סיכונים, חשבונאות, ביטוח ופנסיה, רגולציה, מיסוי, ועוד. בתום מסלול ההכשרה שורה של בחינות הסמכה, שעמידה בהצלחה בכולן מעניקה חברות באגודה המקצועית.

Mask group-1.png

יעוץ ושרותים מקצועיים

היעוץ האקטוארי בפירמה ניתן במספר תחומי התמחות:

נשמח לעמוד לשירותכם -

bottom of page