top of page
Group 57.png
Group 58.png

בחברות הקבוצה עובדים ויועצים מקצועיים, ומעל ל- 200 לקוחות עסקיים: חברות בינלאומיות, ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות, משרדי ממשלה, קופות חולים ועוד.

המשרד הראשי של החברה ממוקם במרכז עזריאלי בתל אביב משנת 2008. 

אודות קבוצת עגן

קבוצת עגן נוסדה על ידי ד"ר בעז ים והיא פעילה משנת 2002.

Group 39.png

בין לקוחותיה של קבוצת עגן:

bottom of page