top of page
Group 57.png
Group 58.png

בחברות הקבוצה עובדים ויועצים מקצועיים, ומעל ל- 200 לקוחות עסקיים: חברות בינלאומיות, ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות, משרדי ממשלה, קופות חולים ועוד.

המשרד הראשי של החברה ממוקם במרכז עזריאלי בתל אביב משנת 2008. משנת 2015 החברה מייצגת בישראל בתחומי האקטואריה והיעוץ הפנסיוני והביטוחי לפירמות את חברת היעוץ הבינלאומית הגדולה בעולם בתחומים אלה, MERCER.

אודות קבוצת עגן

קבוצת עגן נוסדה על ידי ד"ר בעז ים והיא פעילה משנת 2002.

Group 39.png

עגן היא נציגת Mercer העולמית

במרסר עובדים מעל 20 אלף יועצים מקצועיים; יש לחברה משרדים ביותר מ- 40 מדינות והיא מיוצגת ב- 132 מדינות. בשנת 2015 חתמה 'מרסר' על הסכם ייצוג (אפיליאציה) עם קבוצת עגן, ובכך נתנה חותמת של מצויינות לפעילות הקבוצה. שיתוף הפעולה מחייב אותנו לסטנדרטים המקצועיים והאתיים הגבוהים ביותר בעולם בכל פעילותנו.

Business Conference
Mercer logo.png

בין לקוחותיה של קבוצת עגן:

bottom of page