top of page
Intersection 3.png

חזון הקבוצה

קבוצת עגן שואפת להוביל את שוק היעוץ בנישות בהן היא פעילה, אתית ומקצועית. נקודה.

החברה מחוייבת למצויינות בדרכים שונות:

פתרון בעיות
מטרת היעוץ היא לפתור בעיות ללקוחות. לא למכור שעות. שיטת העבודה מוכוונת לזיהוי בעיות, מציאת דרכים להתמודדות, ויישום הפתרון המתאים ביותר בדרך היעילה ביותר.

שרות
השרות ניתן על ידי עובדים מנוסים, משכילים, שרותיים (!), הנתמכים בצוות מקצועי בכיר מאד מצד אחד ועל ידי back-office יעיל מצד שני.

שימוש בכלים ממוחשבים
החברה משקיעה בכלי מיחשוב מתקדמים, באמצעות פיתוח או רישיון, על מנת לייעל תהליכים ולקצר לוחות זמנים.
 

החברה מחוייבת ערכית לאנשים:

לקוחות
התנהלות אתית וישרה, תוך מחוייבות אישית ומקצועית לפרוייקטים כפי שהוסכמו, חשיבה בתוך ומחוץ לקופסא, ונסיון להיות תמיד צעד אחד קדימה.

עובדים
עובדי החברה מייצגים מגוון אנושי רחב מבחינות שונות. בין השאר, ניתן לתת מענה באנגלית, ערבית ורוסית.
bottom of page