top of page
OgenLOGO.jpg
header-2-1024x148.jpg

MERCER

עגן>אודות החברה>MERCER

מרסר (MERCER) היא חברת יעוץ גלובלית, המובילה בתחומה בעולם ביעוץ אקטוארי, יעוץ פנסיוני וביטוחי (סיכונים לפרט) לארגונים, בניית מודלים לתגמול, ניהול כישורים, והשקעות.

 

משנת 2016 קבוצת עגן מייצגת בישראל באופן רישמי את חברת היעוץ האמריקאית MERCER, החברה הבינלאומית הגדולה בעולם ליעוץ בנושאי פנסיה, בריאות, שכר, יעוץ אקטוארי, הטבות ותכניות תגמול לעובדים.

שיתוף הפעולה מחייב אותנו לסטנדרטים המקצועיים והאתיים הגבוהים ביותר בעולם בכל פעילותנו.

bottom of page